דיני עבודה הם החוקים שמסדירים הלכה למעשה את יחסי העבודה במדינה מבחינה משפטית. בין היתר משרדים שמתמחים בתחום זה כמו למשל משרד עורכי דין כהן ושות' עוסקים בנושאים שקשורים בזכויות ובחובות של מעבידים ועובדים, עריכה של הסכמים קיבוציים, הסדרה של היחסים המורכבים בין ארגוני מעבידים לארגוני עובדים ועוד.

במאמר שלפניכם נפרט אודות חלק מהנושאים הנ"ל על מנת לסבר את האוזן בנוגע למורכבות של ענף משפטי זה. יש לציין כי חלק מהמשרדים עוסקים בתחום ספציפי בלבד ומטפלים למשל רק בתביעות של עובדים נגד המעסיקים שלהם אך ישנם גם לא מעט משרדים שמתמחים בהיבטים רבים ומגוונים בשדה דיני העבודה.
מהם יחסי עובד מעביד?
בבסיסם של יחסי עובד-מעביד קיים חוזה עבודה אישי שמהווה מעין התחייבות רשמית של העובד לספק עבודה מסוימת וכן התחייבות של המעסיק לשלם שכר מסוים תמורת העבודה. על פניו מדובר על יחסים מוסדרים וברורים, אך למען האמת מדובר על תחום מורכב בצורה בלתי רגילה שלא אחת מהווה רקע לתביעות משפטיות רחבות היקף ועדות לכך ניתן לראות בריבוי משרדי עורכי הדין שמתמחים בתחום זה כמו לדוגמא משרד עו"ד כהן ושות'.

על מנת לבסס יחסים תקינים, איכותיים ופרודוקטיביים יש לדאוג לחוזה מסודר ומפורט ולדאוג לטפל בכל סוגיה שעשויה להתעורר לפני תחילת ההעסקה, במהלך תקופת העבודה וכמובן שגם אחרי סיום ההעסקה. ליחסי עובד מעביד קיימים אספקטים משפטיים רבים שיכולים לבוא לידי ביטוי במקרים של הלנת שכר, הרעת תנאים, פיטורין לא מוצדקים ועוד.

נושאים נוספים שנכללים במסגרת דיני העבודה
סך הכול נהוג לחלק את התחום של דיני העבודה לשתי קטגוריות. הקטגוריה הראשונה נוגעת לחוקים שדואגים לכך שהעובד יהיה זכאי לזכויות מינימאליות מצד המעביד והקטגוריה השנייה נוגעת לחוקים שעוסקים בהסדרת היחסים בין ארגוני עובדים לבין ארגון מעבידים או מעביד יחיד. 
להלן החוקים המרכזיים הנכללים תחת הגדרת המטרייה של דיני עבודה:
  • חוק הסכמים קיבוציים – חוק חשוב שעוסק באופן שבו נקבעים תנאי העבודה בצורה קיבוצית ובמשא ומתן בין ארגון מעבידים או מעביד לארגון עובדים.
     
  • חוק יישוב סכסוכי עבודה – חוק שמטרתו לקבוע מנגנונים מסוימים ליישוב של סכסוכים. חוק זה מסדיר שני מנגנונים מרכזיים שבהם יכולה המדינה להתערב במהלך סכסוכי עבודה: בוררות ותיווך.
     
  • חוקי מגן – כלל החוקים שמטרתם להגן על הזכויות של העובד. בין היתר מדובר על חוק שכר מינימום, חוק חופשה שנתית, חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק פיצויי פיטורים, חוק עבודת הנוער ועוד. 
 
תל אביב, ז'בוטינסקי 1002  |  טלפון: 03-5654321

עקבו אחרינו